Norled AS (tidligere Tide Sjø AS)

Norled er et rederi og heleid datterselskap av Det Aboatgerske Dampskibsselskab (Stavangerske) som driver med hurtigbåter og passasjertransport. Aboat har foretatt større ombygginger etter ny rutekontrakt med Columbus,  som inkluderer handikapptoalett, effektiv inngang forut, ombygging av landganger, ombygginger av stolrader, plasser for bevegelseshemmede, stue/bagasjerom, skift av den ene hovedmotoren, overhaling av hovedmotor, samt reservemotor. Aboat har ellers fast service på hovedmotorer og hjelpemotorer.


Buksér og Berging AS

Buksér og Berging AS er et rederi med historie helt tilbake til 1913. Aboat utfører reparasjoner, motorbytte, servicer og ombygginger på selskapets faste havneslepebåter.

 

FMC Biopolymer

Aboat har foretatt overhaling av hovedmotor, reparasjoner og ombygginer om bord på Taretråler, samt reparasjoner og klassinger på løftekran.

 

Rogaland Skyssbåtservice AS

Aboat har foretatt på overhalinger av hovedmotorer av typen Wickmann og Callesen Diesel på selskapets transport- og anleggsferjer.

 

Stavanger Offshore Teknisk Fagskole

Aboat har foretatt reparasjoner og servicer på mob og livbåter, samt teknisk utstyr.

 

Brannvesenet,  Sør-Rogaland IKS

Aboat installerte to adskilte pumpestasjoner 225hk Perkins Diesel for bekjempelser av brann, én i hvert skrog, på skuta Vekteren. I tillegg ble det foretatt diverse reparasjoner på skrog.

 

Renovasjonen IKS, avdeling Stavanger

Aboat har foretatt reparasjoner og ombygginger på diverse pumpestasjoner og septiktanker.

 

BP petroleum - Vallhall-feltet

Aboat har foretatt reparasjoner på sterkt skadde livbåter.

 

IKM Løft

Aboat har foretatt reparasjoner og oppgraderinger på diverse mob og livbåter.

 

Brøvig Tank AS, Farsund

Brøvig Tank AS i Farsund er en del av Gezina AS som eies av reder Tharald Brøvig og hans to døtre, Thea og Ina. Aboat har foretatt reparasjon av skadet slukkeskumtank (2000 liter) som hadde slitt seg i røft vær.

 

Gjerde Last AS

Gjerde Last AS er et av Rogalands ledende firma innen lastebilutstyr og -påbygg. Aboat har foretatt diverse reparasjoner på skapbiler.

 

Falck Nutec

Aboat har foretatt installasjoner av tørkestasjon for overlevingsdrakter.

 

Statens kartverk,  Sjø

Aboat har foretatt flere omfattende ombygginger og oppgraderinger på oppmålingsfartøyene, samt service og reparasjoner på hovedmotorene og annet teknisk utstyr.

 

Tveit AS

Aboat har lang erfaring med service og vedlikehold på merker som Yamarin, Finnmaster, Grandezza og Buster for kunder hos Tveit AS.

 

Lunde Båt AS

Aboat har lang erfaring med service, reparasjoner og installasjoner på Bavaria seilbåter for kunder hos Lunde Båt AS.

 

Tor R. Nilsen AS

Aboat har lang erfaring med service og reperasjoner på kundebåter av merket Targa.

 

Marine Harvest

Aboat har foretatt reparasjoner og ombygginger av servicebåter.

 

Busterboats

Aboat er godkjent verksted for servicer og reparasjoner av aluminiumsbåtene levert av Busterboats.