Kraftig baugskade

utbedring av 24 fots båt i baug og litt gelcoat sår.


Ny spyle plass

Nytt spyle området, klar til bruk med ny filtrerings stasjon, som går etter nye miljøkrav.